Catering e Banqueting

La nostra trentennale esperienza è una garanzia di successo anche i per i Vostri Buffet in occasione di meeting ed incontri importanti, per i vostri centri sportivi, per le vostre feste di paese, per manifestazioni, tornei di calcio etc…